elektrikere

1880-1920

Hvid skjorte og vadmel

Med indførelsen af dampmaskinen i Danmark i midten af 1800-tallet fik landbruget flere maskiner til det hårde arbejde. Det gjorde mange folks arbejdskraft overflødig og gav bund for en folkevandring til byerne. Landarbejderen tog sin familie og sit gode tøj – og gik ind på fabrikkerne i stedet for.

Det mørke jakkesæt var på det tidspunkt blevet en fast bestanddel af mænds garderobe. Efter opfindelsen af centimetermålet og symaskinen blev det meget nemmere at udarbejde snitmønstre, så der kunne syes konfektionstøj i standardmål. Masseproduktionen betød ensartet og billigere klæder, men mange mænd arvede stadig eller købte det brugt hos marskandiseren. De havde kun ét sæt at skifte med, og det hårde og beskidte arbejde sled hurtigt på tøjet. I hårde tider blev klæder ofte pantsat for penge til mad på bordet.

De fleste håndværksfag havde fra gammel tid haft specielle arbejdsdragter, men udbygningen af vejnet, jernbaner og industrialiseringens indtog gav helt nye arbejdspladser, -metoder og -tøj. Men i starten fulgte jakkesættet med ind på fabrikken sammen med det hjemmesyede tøj, og tilsammen dannede det et meget broget billede af arbejdsbeklædning.

Årstal: 1910
Foto fra H.C. Møller & Søn, Horsens. Danmarks Industrimuseum

1920-1950 >
elektrikere-2 underbenklaeder-s skjorte-s vest-s buks-s jakke-s smedelaerlinge-s egettoej-2 folk-s
 
Danmarks Industrimuseum, Klædeskabet klaedeskabet@industrimuseet.dk www.industrimuseet.dk